Material Expo  
  Här finner du info om våra jord, grus o bergkrossprodukter som vi lagerhåller. Andra material o fraktioner kan offereras.

Material kan hämtas med släpvagn alternativt levereras direkt hem till dig i storsäck, tippat eller skopat.
Våra lastmaskiner är utrustade med våg, du betalar endast för den vikt du hämtar/får levererad.
Storsäckarna innehåller ca 1m3.

Priserna är inkl moms per säck.

Jordprodukter

Harpad Matjord
Avsedd till gräsmattor, häckar och som grund till rabatter, allroundjord.
Täckbark
För täckning av rabatter. Naturligt sätt att skydda mot kyla, uttorkning och ogräs. 0-40mm
Urharp/Jordfyll
Avsedd som fukthållande lager samt fyllning av grövre ojämnheter.

500:-

 

950:-

 

150:-

 

Från med i vår kan vi även erbjuda Weibulls Anläggningsjord samt Weibulls Rabattjord.
Dessa jordtyper levereras i tipplass om minst 5 kbm. Kontakta oss för mer info.

Bergkross

0-32 Bärlager
Används som bärlager för platt- och gårdsytor.
0-16 Slitlager
Används som bärlager och slitlager för platt- samt gårdsytor.
0-4 Stenmjöl
Används till plattsättning, som avjämningslager och fogsand.

600:-

 

600:-

 

600:-

 
     
 
11-16 Makadam
Används som dränerande lager under byggnader eller som dekor.
16-32 Makadam
Används som dränerande lager under byggnader eller som dekor.
 

600:-

 

600:-

 
 

Naturgrus

0-8 Betong
Används till jordförbättring och gjutning. Även kallad Gjutgrus.
0-8 Harpat grus
Används till jordförbättring och rörgravssand.
0-4 Mursand
Bakbar sand till sandlådor. Kan även används även som fogsand till plattytor.

700:-

 

450:-

 

600:-

 

Dekorgrus

 
8-12 Ärtsingel
Även kallad Ärtsingel. Till gångar och gårdsplaner. Natursten
100-200 Kullersten
Kallas även "Kattskallar". För gårdsplaner och som dekorsten. Ett ton räcker till c:a 8 kvadratmeter
 

900:-

 

1050:-

 
 

Övrigt

Fiberduk
Fiberduk 5xLpm. Även kallad markduk används för att förstärka eller skilja material. Pris/kvm.
Större mängder offereras.
Rördelar, Markavlopp, Grundisolering
Köp dina rördelar genom oss.
Markrör, böjar, dränrör, dränslang, brunnar, avloppstankar, isodrän mm.
Kontakta oss idag för offert!

20:-/m2

 
   

 

 

 

 
   
   
   
   
   
   
     

Storsäck Kalmar
www.storsackkalmar.se
AB Nybro Gräv & Schakt Titanvägen 4 Nybro 0481-15575
Websida av: Frazze