Container  
    Vi tillhandahåller lastväxlarcontainrar i olika storlekar för bortforsling av schaktmassor, trädgårdsavfall, byggsopor mm.

Tänk på att inte blanda i containrarna eftersom tippavgiften deb/ton.
Köp hellre några storsäckar om det behövs.

Slängt allt i en hög redan? Inga problem, vi kan lasta det med kranbil o grip.

Glöm inte att söka uppställningstillstånd hos berörd Polismyndighet. Gäller vid avställning av container på allmän plats och väg.
Flytt/hemtagning pga ogiltigt tillstånd debiteras enligt timtaxa.
Blankett för ansökan. Klicka här!
 

 
     
     
     
     
     
     
       

 

Storsäck Kalmar
www.storsackkalmar.se
AB Nybro Gräv & Schakt Titanvägen 4 Nybro 0481-15575
Websida av: Frazze