Byggråd  
    Här hittar du bygganvisningar för marksten, underhållstips för stenytor samt tvärsnitt på några vanligt förekommande trädgårdsprojekt.

Marksten & Plattytor
Läggningsanvisning i PDF - Skötselråd i PDF

Tvärsnitt på vanliga trädgårdsprojekt

Garageinfart
A - Plattor, Asfalt, Singel, 2-5cm
B - Sättsand (Vid plattor), 2-5cm
C - 0-16 Slitlager, 5-10cm
D - 0-32 Bärlager, 10-20cm
E - 0-63 Förstärkningslager
F - Fiberduk
 
Trädgårdsgång
A - Plattor, Asfalt, Singel, 2-5cm
B - Sättsand (Vid plattor), 2-5cm
C - 0-16 Slitlager, 2-5cm
D - 0-32 Bärlager, 5-10cm
E - Fiberduk
Dränering
A - Fyllning
B - Fiberduk
C - 8-16 Singel, 30cm
D - Dränrör
E - 8-16 Singel, 15cm
F - Fiberduk
Planteringsyta
A - Täckbark 5cm
B - Planteringsjord, 30cm
C - Fukthållande, 10-15cm
Gräsytor
A - Anläggningsjord, 5cm
B - Fukthållande, 10-15cm

C - Rullgräs
D - 0-8 Rörgravgrus, ca 2-3cm
E - Fukthållande, 10-15cm

   

 

 
     
     
     
     
     
     
       

 

Storsäck Kalmar
www.storsackkalmar.se
AB Nybro Gräv & Schakt Titanvägen 4 Nybro 0481-15575
Websida av: Frazze