Byggåtervinning  
    Sorteringsplan för material.

Dessa får ej blandas i storsäckarna. 1 sort i varje säck.

Tänk på miljön o säkerheten. Inget farligt avfall i säckarna/containrar.
Överlasta inte och se till så att allt avfall är placerat i säcken/containern.

Ladda hem vår sorteringsplan i PDF.
Klicka här för A4-format!
Klicka här för smidigt fickformat!

Sorteringsplan
Ladda hem vår sorteringsplan och sätt upp på arbetsplatsen så alla på bygget har koll på vad som gäller.
Märk gärna säckarna med märkfärg eller liknande inför hämtning.

Kategori Sorteringsplan Avgift
1 Jord/Schaktmassor Schaktmassor till återvinning, ingen asfalt eller betong 150:-
2 Asfalt Ren Asfalt (tjärkolsfri), lite grus ok, ingen jord 250:-
3 Betong Ren betong till krossning, ingen armering 250:-
4 Armerad Betong Armerad betong, klippt i max 60cm bitar 450:-
5 Deponimassor Armerad betong, Mindre asfaltsbitar (tjärkolsfri), Kakel, Klinker, Lättbetong, Puts, Bruk, Sand, Sten, Tegel 1000:-
6 Brännbart Betongsäckar, Cellplast, Kartong, Papp, Plastfilm, Laminatskivor, Papper, Plaströr (ej PVC), Plastemballage, Plastburkar (tomma), Pärmar, Skumplast, Tapet, Tejp, Tjärpapp, Täckpapp, Täckplast, Wellpapp 500:-
7 Metall Armeringsjärn, Färgburkar av plåt (tomma), Gjutjärnsrör, Kablar, Kopparrör, Metallbehållare (tomma), Packband, Plåtreglar, Stålrör, SÅgblad, Takplåt, Vent plåt. 150:-
8 Deponi Glas, Gips, Plast(armerad), Porslin, Presseningar, PVC (Golv, avloppsrör)elrör), Slangar, Tyg, Tätskiktsduk, Mineralull 1000:-
9 Trä Formvirke (inga betongklumpar), Limträ, Masonit, Plywood, Spånskivor, Trä 250:-
10 Tryck Virke Tryckimpregnerat trä 1000:-
11 Trädgårdsavfall Kvistar, Komposterbart (löv, gräsklipp etc) Inga grenar, stammar eller stubbar 250:-
12 Ris Kvistar, grenar och stammar. Inga stubbar 250:-
13 Blandat avfall Blandat avfall från kategori 1-12 1500:-
Elprodukter, Batterier, Färgrester, Gaspatroner, Kemikalier, Limrester, Lösningsmedel, Oljerester, oljehaltiga massor, Primer, Sprayburkar, Blåbetong tas inte emot.

Deponiavgift gäller per säck. Pris inkl moms.
Container kategori 1-4 deb enligt Gräv & Schakts:s ton-prislista.
Container kategori 5-13 deb enligt KSRR:s ton-prislista.

 
     
     
     
     
     
     
       

 

Storsäck Kalmar
www.storsackkalmar.se
AB Nybro Gräv & Schakt Titanvägen 4 Nybro 0481-15575
Websida av: Frazze